ตลาดน้ำ


ทำบุญไถ่ชีวิตโค
                                            บริเวณและบรรยากาศในตลาดน้ำ